ในวันที่ 17  สิงหาคม 2555  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาดได้จัดกิจกรรม กิจกรรมวันชาติสิงคโปร์-อินโดนีเซีย

โดยมีการแข่งขันตอบปัญหา  มีภาพกิจกรรมดังนี้

DSC02223 DSC02224 DSC02225 DSC02229 DSC02232 DSC02237 DSC02245 DSC02256 DSC02257 DSC02270DSC02308 DSC02312 DSC02313 DSC02314 DSC02315 DSC02316 DSC02317

DSC02318

จตุพร   ทองลาด   รายงาน

Advertisements