โณงเรียนบ้านสำราญหินลาด ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ 11  สิงหาคม  2555  มีภาพกิจกรรมดังนี้

โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด DSC02032 DSC02040 DSC02048 DSC02049 DSC02050 DSC02055 DSC02071 DSC02072 DSC02074 DSC02076 DSC02082 DSC02084 DSC02092 DSC02095 DSC02132 DSC02145 DSC02157 DSC02165 DSC02171 DSC02175 DSC02182 DSC02183 DSC02186 DSC05635

จตุพร   ทองลาด  รายงาน

Advertisements