ในวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๕  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก   กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนการศึกษา เพื่อหารายได้สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

jatuporn thonglardLostFile_JPG_1000192LostFile_JPG_1154432LostFile_JPG_1218048LostFile_JPG_1264704LostFile_JPG_1317056LostFile_JPG_1441536LostFile_JPG_1481408LostFile_JPG_1488704LostFile_JPG_1507392LostFile_JPG_1511040LostFile_JPG_1529664LostFile_JPG_1536768LostFile_JPG_1601792

Advertisements