วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ที่ผ่านมานานแล้ว  ฮาๆๆ  พึ่งจะได้มาอัพภาพข่าวของตัวเอง  หลังจากที่ได้อัพเดตข่าวของโรงเรียนจนไม่ได้อัพของตัวเองเลย  เป็นเวลานานมาก  ก็เลยมาอัพรวดเดียวเลยหลายๆกิจกรรมเลยค่ะ  

                           ได้ไปทัศนศึกษา จ.ชลบุรี  กับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด  เป็นครั้งที่ สามแล้วที่ได้ไปสถานที่ยอดฮิตทัศนศึกษา  ครั้งแรกจำได้ว่าไปตอนอยู่ประถม   ครั้งที่สองไปตอนอยู่มัธยม    และครั้งที่สาม ก็ครั้งนี้

1 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล   เอ้  ปลาโลมา  ดูคุ้นมาก  ….

จตุพร ทองลาด005

จตุพร ทองลาด003

จตุพร ทองลาด009จตุพร ทองลาด011จตุพร ทองลาด012จตุพร ทองลาด008จตุพร ทองลาด019จตุพร ทองลาด021จตุพร ทองลาด056จตุพร ทองลาด061จตุพร ทองลาด063จตุพร ทองลาด231

ไม่เข้าใจคนถ่ายเลยว่าทำไมต้องเน้นถ่ายพื้นด้วยนะ……..

๒ เมืองจำลอง

จตุพร ทองลาด027

ท่าหากิน  รู้สึกว่าจะหลายรูปแล้ว   ฮาๆ  คิดว่าตัวเองเป็นนางแบบอยู่

จตุพร ทองลาด046

จตุพร ทองลาด044         จตุพร ทองลาด045

จตุพร ทองลาด078จตุพร ทองลาด081จตุพร ทองลาด082จตุพร ทองลาด084จตุพร ทองลาด087จตุพร ทองลาด085จตุพร ทองลาด090จตุพร ทองลาด104จตุพร ทองลาด107จตุพร ทองลาด109จตุพร ทองลาด110จตุพร ทองลาด114

3  เรือจักรีนฤเบศ

จตุพร ทองลาด124

จตุพร ทองลาด032

จตุพร ทองลาด127จตุพร ทองลาด133จตุพร ทองลาด136จตุพร ทองลาด157จตุพร ทองลาด160จตุพร ทองลาด030

จตุพร ทองลาด163

จตุพร ทองลาด040จตุพร ทองลาด041จตุพร ทองลาด036จตุพร ทองลาด037

จตุพร ทองลาด038

จตุพร ทองลาด039จตุพร ทองลาด042

จตุพร ทองลาด164จตุพร ทองลาด188

 

Advertisements