ท่านใดที่สนใจนำไปเป็นตัวอย่างในการทำรายงานปฏิบัติงานของธุรการ ควรพิจารณาก่อนนะค่ะ  เพราะแบบฟอร์มรายงานนี้ เป็นแบบฟอร์มที่นุ้ยคิดเองทำเอง  อาจจะไม่ถูกต้อง ควรนำไปปรับใช้กับแบบฟอร์มตามต้นสังกัด นะค่ะ  (แค่ปกก็น่าจะผิดแล้ว  ฮาๆๆ ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไร  แต่ชอบรูปยิ้มค่ะ ก็เลยเอารูปนี้)

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ หรือ

 https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcRmVpVW1DWWk0OWs

1 ปก_600

ง บันทึกข้อความ13 รายงานการปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕_600-1

ง บันทึกข้อความ13 รายงานการปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕_600-2

ผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 2555

ค สำเนาประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน all_002

ค สำเนาประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน all_003

Advertisements