วันที่ ๗   กันยายน ๒๕๕๕   ได้เข้าร่วมประชุม ธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ที่ โรงเรียนชุมแพชินุปถัม เพื่อเลือกประธานธุรการ ของสพป.ขอนแก่น เขต ๕  คนใหม่  และฟังคำชี้แจงในเรื่อง การเข้าร่วมและสมัครสมาชิกสมาพันธ์ธุรการ ภาคอิสาน 

ผลการเลือกประธานคนใหม่ คือ  พี่บุ๋ม   นางเพ็ญประภา  ศรีสุนทร ค่ะ

ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (4)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (10)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (19)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (20)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (22)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (23)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (25)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (26)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (28)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (29)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (30)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (31)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (33)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (38)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (41)ประชุมธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ (42)

JatupornReport[8]

Advertisements