เข้าอบรมการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

โดย นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์โรงเรียน” ศูนย์กุดกว้างโนนสะอาด โดยนายสุวิทย์ สวัสดิ์มูล ประธานศูนย์ฯกล่าวรายงาน

อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (8)20-09-2012-5-53-142012092055202-1648320-09-2012-5-53-142012092055125-25103อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (2)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (1)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (3)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (28)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (29)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (30)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (31)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (18)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (23)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (24)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (25)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (71)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (72)อบรมการทำเวบไซต์ โรงเรียน เขต ๕ (5)55-09-19 อบรมทำเวบไซต์ที่เขต5_001

JatupornReport[8]

ขอขอบคุณภาพถ่ายสวยๆ จาก

เฟสบุก ของ Urai Lason

เฟสบุก ของ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เฟสบุก ของ  คุณครูวีรยุทธ   ภูงามเงิน

เวบ สพป.ขอนแก่น เขต ๕

Advertisements