นุ้ยได้รวบรวมตารางการแข่งขัน  ได้ทั้งหมด 7 สถานที่นะค่ะ   ไม่รู้ว่า

มีอยู่กี่ที่กันแน่

cover

โรงเรียนนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ค่ะ

ปฏิทินแข่งขันโรงเรียนนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1.pdf

แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 .pdf

สนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนชุมแพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ค่ะ

https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcNTNwcGp1WmhyWFk
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcQzJxdTl6akNJVU0
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcbVBodUZxYWJ5WlE

สนามแข่งขัน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 กิจกรรม 12 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้กอท.(คอมพิวเตอร์) 13 กิจกรรม 13 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 7 กิจกรรม 48 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ขับร้องเพลงไทย) 13 กิจกรรม 13 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)

กิจกรรมท้องถิ่น 2 กิจกรรม 10 รายการ

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ค่ะ

https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcVWtVUklGNEVuaFE
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcWE1pQ0RpZFd6SVk
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcX2dOV0tOek9BNUU

สนามแข่งขัน โรงเรียนชุมแพพชนูปถัมภ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ – โรงเรียนเรียนร่วม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ค่ะ

https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcX3o2MV9xRXNsckk
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcZkZ0RWRVTWdacE0
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BccXVsQ2h0RDZVSG8

สนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนหนองคะเน

กิจกรรมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ค่ะ

https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcMUpfVFI4VG43bDQ
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcSEx6dDBuM2RZZnc
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcU2ZJUWp4aXJUZkk

สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านชุมแพ

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ค่ะ

https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcREM3YU1hOXo2eUE

 สถานที่โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้น  ม.1-3

https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcQ08tcDEzWVJ3TVU
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BcSm45aTNWNW1HRkk
https://docs.google.com/open?id=0B_EHhfdNr9BceWpXWDZwS0hoOXc

Advertisements