เกียรติบัตร ได้จัดทำให้เป็นรายคนเรียบร้อยแล้วค่ะ ทุกกิจกรรม สามารถโหลดได้จากที่นี้

ในส่วนของเกียรติบัตร ของคณะกรรมการตัดสิน  ทางศูนย์เครือข่าย ได้ ปริ้นเป็นกระดาษไว้ให้แล้วค่ะ  แต่ยังไม่ครบ

สามารถมาติดต่อขอรับได้ ที่ ศูนย์นะค่ะ

ก่อนสั่งปริ้นเกียรติบัตร  ให้อ่านคู่มือก่อนนะค่ะ 

คู่มือวิธีการสั่งปริ้นเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน2555

http://www.mediafire.com/view/?mm8uof94c9zey1b

เกียรติบัตรผลกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 62-2555 ระดับศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

ครู http://www.mediafire.com/?4i4gems9lm184bm

นักเรียน http://www.mediafire.com/?i8lwzrvz9g8h8l5

บัญชีเกียรติบัตรผลกิจกรรมศิลปหัตถกรรม 62-2555 ระดับศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

http://www.mediafire.com/?17vax4nkm5287bo

http://www.mediafire.com/?2d12l1m2rbx3uxo

แบบฟอร์ม เกียรติบัตร  ถ้าชื่อ หรือ กิจกรรม  ผิดสามารถแก้ไขได้เองค่ะ 

จากแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์ม เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับศูนย์ฯกุดกว้าง 2555 ครูผู้สอน

http://www.mediafire.com/view/?o42r69ogkw58og1

แบบฟอร์ม เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับศูนย์ฯกุดกว้าง 2555 นักเรียน

http://www.mediafire.com/view/?0jqq3ac4jjxve55

ใช้ตัวหนังสือ TH SarabunIT๙

Advertisements