ในวันที่ ๓  ตุลาคม ๒๕๕๕  ได้เป็นผู้ดูแลและฝึกสอนนักเรียน ร่วมกับคุณครูวิเชียร  ชัยดีจันทร์  เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด เข้าแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์  แข่ง E-Book และ โปรแกรมนำเสนอ ที่โรงเรียนหนองขามวิทยายน อ.ชุมแพ  ในภาคเช้าแข่ง E-Book บ่าย โปรแกรมนำเสนอ

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E -book)    คอมพิวเตอร์    ป.4-ป.6    ประเภททีม   

ได้รางวัลระดับเหรียนเงิน    79  คะแนน

  1. เด็กชายศุภกร  พลเรือง
  2. เด็กชายชลธาร  สอนจ้อย

การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)    คอมพิวเตอร์    ป.4-ป.6    ประเภททีม  

ได้รางวัลระดับเหรียนเงิน    74   คะแนน

  1. เด็กชายภานุพงค์  เมืองแก้ว
  2. เด็กชายสร้างสรรค์   วังคีรี

กิจกรรมวันนี้ถ่ายรูปน้อยมาก ใช้เวลาในการแข่งขันนาน แข่งเสร็จได้กลับบ้านประมาณ 18.00 น

ทั้งที่ต้องขอขอบคุณ พ่อวิเชียร  ที่รับส่ง นุ้ยกับนักเรียน ถึงบ้าน และเลี้ยงข้าวเย็นอีกค้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

C360_2012-10-03-09-19-32C360_2012-10-03-09-35-33C360_2012-10-03-09-54-31C360_2012-10-03-09-54-46C360_2012-10-03-12-24-41Camera 360

JatupornReport8_thumb_thumb_thumb

Advertisements