ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2556ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชุมแพชุมเพลิน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวโรงเรียน  http://nongtakai-kkn5.ucoz.net/news/2556/2013-06-04-52

P5280036

ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุวิทย์ สวัสดิ์มูล ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมสามัญประจำปี

พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแด่คุณครูผู้ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพโครงการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำ ปีการศึกษา 2555 โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จากนั้นให้เกียรติกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

575549_537258912997156_1976124283_n485562_537262756330105_275527099_n

คุณครูนิตยา วงศ์ชูได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ  ลำดับที่ ๑ ของโรงเรียน

และได้รางวัลห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ลำดับที่ ๒ ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

944383_537260339663680_1136735278_n

179725_537265562996491_373652885_n263229_537262912996756_1188491947_n

บรรยายพิเศษ โดย นายกิตติภพ เหลาไชย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

P5280105

บรรยายพิเศษ เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์พบเพื่อนครู

โดย นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

430102_537265512996496_2119402584_n

บรรยายพิเศษ โดยนางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์

947180_537265042996543_214627404_nP5280058P5280065

ขอบคุณภาพจา  ครู วีระยุทธ ภูงามเงิน

จตุพร  ทองลาด  รายงาน/ภาพ

Advertisements