วันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้าน

รายงาน/ภาพ  โดย นางสาวจตุพร  ทองลาด   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

CIMG1440CIMG1444CIMG1446P6210039P6210041 - CopyP6210044P6210047P6210058P6210063P6250066P6280154

Advertisements