วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖

P6130244P6130196P6130199P6130200P6130214P6130221P6130224P6130228P6130233P6130242P6130260P6130261P6130262P6130287P6130288P6130307P6130309

รายงาน/ภาพ  โดย นางสาวจตุพร  ทองลาด   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

Advertisements