เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด จึงได้จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

P7010176

P7010179P7010181P7010187P7010190P7010196P7010200P7010202P7010207P7010209P7010211P7010222P7010225P7010240

รายงาน/ภาพ  โดย นางสาวจตุพร ทองลาด  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

Advertisements