ได้จัดทำและออกแบบ เกียรติบัตรการอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ภาพตัวอย่าง

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้คะ

18-7-2556 9-43-1118-7-2556 9-48-36

Advertisements