โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม

เครือข่ายพะวอ-ด่านแม่ละเมา ปีการศึกษา 2556  ในวันที่  12  ธันวาคม  2556

——————————————————————————–

การซ่อมเชียร์ และซ่อนกีฬาก่อนเข้าแข่งC360_2013-12-04-12-55-32-524 C360_2013-12-10-09-38-03-600 C360_2013-12-10-09-38-18-936 C360_2013-12-10-09-40-55-152 C360_2013-12-10-09-41-38-447 C360_2013-12-10-09-42-21-166 C360_2013-12-10-09-46-37-976 _________________________________________________________

IMG_8729 IMG_8732 IMG_8763 IMG_8770 IMG_8778 IMG_8779 IMG_8781 IMG_8785 IMG_8802 IMG_8808 IMG_8824 IMG_8827 IMG_8833 IMG_8886 IMG_8891 IMG_8899 IMG_8914 IMG_8916 IMG_8918 IMG_8920 IMG_8924 IMG_8933 IMG_8936 IMG_8939 IMG_8940 IMG_8946 IMG_9016 IMG_9017 IMG_9022 IMG_9069 IMG_9080 IMG_9085 IMG_9096 IMG_9098 IMG_9160 IMG_9167 IMG_9168 IMG_9169 IMG_9170 IMG_9173 IMG_9174 IMG_9195 IMG_9198 IMG_9202

ภาพ/รายงานโดย  นางสาวจตุพร  ทองลาด

Advertisements