วันที่ 4  ธันวาคม 2556  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

ได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

IMG_8601

IMG_8603 IMG_8608 IMG_8610 IMG_8613 IMG_8618 IMG_8623 IMG_8628 IMG_8631 IMG_8637 IMG_8640 IMG_8645 IMG_8646 IMG_8647 IMG_8650 IMG_8654 IMG_8674 IMG_8678 ภาพ/รายงานโดย  นางสาวจตุพร  ทองลาด

Advertisements