โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ได้จัดกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี,ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556

มีคณะครู และนักเรียน ชั้น ป.1- ม.3

ในวันที่ 26  ธันวาคม  2556

ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

IMG_9214 IMG_9225 IMG_9226 IMG_9229IMG_9240 IMG_9241 IMG_9245 IMG_9246 IMG_9248 IMG_9249 IMG_9261 IMG_9265 IMG_9267 IMG_9269 IMG_9274 IMG_9279  IMG_9283

IMG_9287 IMG_9295  IMG_9299  IMG_9335  IMG_9367 IMG_9380 IMG_9383 IMG_9410 IMG_9421 IMG_9423 IMG_9452 IMG_9456 IMG_9464 IMG_9465 IMG_9472 IMG_9480 IMG_9553 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9577 IMG_9592 IMG_9595 IMG_9601 IMG_9606 IMG_9607 IMG_9610 IMG_9613 IMG_9620IMG_9619 IMG_9630 IMG_9632 IMG_9644 IMG_9666 IMG_9677 IMG_9678 IMG_9688 IMG_9694 IMG_9696 IMG_9697

Advertisements