โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9  มกราคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

IMG_9848IMG_9704 IMG_9706 IMG_9716 IMG_9721 IMG_9723 IMG_9724 IMG_9725 IMG_9728 IMG_9732 IMG_9733 IMG_9734 IMG_9737 IMG_9741 IMG_9744 IMG_9745 IMG_9747 IMG_9755 IMG_9759 IMG_9775 IMG_9776 IMG_9778 IMG_9781 IMG_9788 IMG_9793 IMG_9796 IMG_9803 IMG_9816 IMG_9819 IMG_9820 IMG_9821 IMG_9824 IMG_9825 IMG_9836 IMG_9839 IMG_9840 IMG_9843  IMG_9852 IMG_9858 IMG_9864 IMG_9865 IMG_9877

Advertisements