คณะนักศึกษา เอกดนตรี คณะศึกษาศาสตร์  มหาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาจัดค่ายแบ่งปันความรู้ทางดนตรีสู่น้องผู้ด้อยโอกาส  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2  ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2558

C360_2015-02-13-09-23-38-464

C360_2015-02-13-09-04-26-515 C360_2015-02-13-09-04-38-660 C360_2015-02-13-09-21-04-253 C360_2015-02-13-09-21-15-333 C360_2015-02-13-09-21-54-179 C360_2015-02-13-09-22-45-958 C360_2015-02-13-09-26-36-128 C360_2015-02-13-11-36-06-977 C360_2015-02-13-11-36-23-612 C360_2015-02-13-15-53-22-094 C360_2015-02-13-15-53-28-069 C360_2015-02-13-15-53-36-527 C360_2015-02-13-15-53-43-208

รายงานโดย นางสาวจตุพร  ทองลาด

Advertisements