แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียน

    คำชี้แจง

                    แบบกรอกข้อมูลนี้เป็นแบบกรอกอย่างง่าย ใช้สูตรง่ายๆ เข้าใจง่าย

  1 ให้ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในแต่ระดับรวมกันแล้ว ห้ามเกินนักเรียนทั้งหมด อันนี้ผู้กรอกตั้งเชคด้วยตนเองนะคะ

2 กรอกได้เฉพาะตารางที่เป็นสีขาวเท่านั้น

3 สามารถปริ้นทั้งหน้าเพื่อนำไปประกอบ หรือ แทรกใน SAR โรงเรียนเลยก็ได้คะ หรือจะ Copy เฉพาะ แผนภูมิไปใส่ใน โปรแกรม MS Word ก็ได้ เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้ว

4 ให้ตั้งค่าการปริ้น จากซ้ายไปขวา ตามรูปนะคะ จะได้ลำดับเอกสารที่ถูกต้องค่ะ
  5 สามารถแก้รูปแบบแผนภูมิ และสีสันของแผนภูมิได้ค่ะ           แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนี้ เป็นส่วนประกอบประมาณ 50% ของ SAR โรงเรียน เลยค่ะ

               หวังว่าแบบบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณครูทุกๆท่านนะคะ ขอให้โชคดีกับการทำ SAR ให้เสร็จทันเวลา หาก ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ถ้าแบบบันทึกผิดพลาดตรงไหนสามารถแจ้งครูนุ้ยได้ทุกช่องทางด้านล่างเลยค่ะ

  จัดทำและออกแบบ แบบบันทึกนี้

โดย               นางสาวจตุพร ทองลาด ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2     ติดต่อเพิ่มเติมที่

13-2-2560 15-52-24

13-2-2560 15-40-4013-2-2560 15-53-51

13-2-2560 19-59-07

Advertisements