หน้าแรก

ประชุมประมัญประจำปี 2556 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

ใส่ความเห็น

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2556ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชุมแพชุมเพลิน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวโรงเรียน  http://nongtakai-kkn5.ucoz.net/news/2556/2013-06-04-52

P5280036

ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุวิทย์ สวัสดิ์มูล ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมสามัญประจำปี

พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแด่คุณครูผู้ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพโครงการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำ ปีการศึกษา 2555 โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จากนั้นให้เกียรติกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

575549_537258912997156_1976124283_n485562_537262756330105_275527099_n

คุณครูนิตยา วงศ์ชูได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ  ลำดับที่ ๑ ของโรงเรียน

และได้รางวัลห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ลำดับที่ ๒ ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

944383_537260339663680_1136735278_n

179725_537265562996491_373652885_n263229_537262912996756_1188491947_n

บรรยายพิเศษ โดย นายกิตติภพ เหลาไชย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

P5280105

บรรยายพิเศษ เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์พบเพื่อนครู

โดย นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

430102_537265512996496_2119402584_n

บรรยายพิเศษ โดยนางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์

947180_537265042996543_214627404_nP5280058P5280065

ขอบคุณภาพจา  ครู วีระยุทธ ภูงามเงิน

จตุพร  ทองลาด  รายงาน/ภาพ

Advertisements

การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ประจำปี ๒๕๕๕

ใส่ความเห็น

การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ประจำปี ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนบ้านขนวนนคร

C360_2012-11-30-08-47-42C360_2012-11-30-07-06-46C360_2012-11-30-07-07-10 เพิ่มเติม

55-09-25 เข้าร่วมในงานมหกรรมละครหุ่นและนิทานผ้ากันเปื้อน

ใส่ความเห็น

ในวันที่ 25  กันยายน  2555 มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดการแข่งขันประกวดละครหุ่นและนิทานผ้ากันเปื้อน  ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

183329_109976975823234_73611840_n
C360_2012-09-25-09-26-27 เพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ใส่ความเห็น

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับศูนย์เครือข่าย

วันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา     ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

ทำหน้าที่   ด้านเก็บผลการแข่งขันและทำเกียรติบัตร

เป็นครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขัน Presentation และ E-Book ได้รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๑

IMG_7103 เพิ่มเติม

BLOG ครูแมนสรวง

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แมนสรวง แซ่ซิ้ม

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์