หน้าแรก

เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพเกียรติบัตรศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

ใส่ความเห็น

ได้จัดทำและออกแบบ เกียรติบัตรศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

ห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียน “The Best Room in School”

ห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์เครือข่าย “The Best Room in Network Center”

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

ภาพตัวอย่าง

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้คะ

18-7-2556 10-10-5318-7-2556 10-11-51

Advertisements

เกียรติบัตรการอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ใส่ความเห็น

ได้จัดทำและออกแบบ เกียรติบัตรการอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ภาพตัวอย่าง

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้คะ

18-7-2556 9-43-1118-7-2556 9-48-36

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบรายงานประวัติและผลงาน 3 ปี ย้อนหลัง หรือ ตัวอย่างแฟ้มประวัติและผลงานสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ใส่ความเห็น

ดาวโหลดที่ http://jatuporn.ucoz.com/load/3/16-1-0-55

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบรายงานประวัติและผลงาน 3 ปี ย้อนหลัง หรือ ตัวอย่างแฟ้มประวัติและผลงานสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 

 

แบบรายงานประวัติและผลงาน

เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น

หรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 1/2555

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์