ดาวโหลดที่ http://jatuporn.ucoz.com/load/3/16-1-0-55

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบรายงานประวัติและผลงาน 3 ปี ย้อนหลัง หรือ ตัวอย่างแฟ้มประวัติและผลงานสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 

 

แบบรายงานประวัติและผลงาน

เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น

หรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 1/2555

Advertisements