หน้าแรก

ค่ายแบ่งปันความรู้ทางดนตรีสู่น้องผู้ด้อยโอกาส

ใส่ความเห็น

คณะนักศึกษา เอกดนตรี คณะศึกษาศาสตร์  มหาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาจัดค่ายแบ่งปันความรู้ทางดนตรีสู่น้องผู้ด้อยโอกาส  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2  ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2558

C360_2015-02-13-09-23-38-464

C360_2015-02-13-09-04-26-515 เพิ่มเติม

Advertisements

ครั้งหนึ่งในความทรงจำ ชมการสาธิตการทำฝนหลวง

ใส่ความเห็น

วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ครูไข่นุ้ย และนักเรียน มีโอกาส ได้ขึ้นบินเครื่องบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation’s flyers ตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษฯ เดินทางจาก ท่าอากาศตาก ไปปล่อยฝนหลวง ที่ต้นเขื่อนภูมิ พล เพื่อสร้างฝนเข้าเขื่อน ซึ่งน้ำในเขื่อนภูมิพล มีแค่ 30% ของเขื่อน ต้องรีบเพิ่มน้ำ ก่อนหมดหน้าฝน เพื่อปล่อยน้ำไปต้านน้ำทะเลคะ ขอขอบคุณ หม่อมราชวงศ์จิติเทวัญ เทวกุล ( Chititewan Devakul Pete ) และคณะ เป็นอย่างสูงที่ให้ นักเรียน และ ครู บนดอย โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้รับประสบการณ์จริง ที่หาค่าไม่ได้ ขอขอบพระคุณจริงๆค่ะ

C360_2014-08-17-09-35-23-985 C360_2014-08-17-09-36-12-786 C360_2014-08-17-09-40-54-403 เพิ่มเติม

ทำฟันเด็กนักเรียน

ใส่ความเห็น

ภาพกิจกรรมทำฝันเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาฝันผุ ขุดหินปูน…..

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

C360_2014-02-05-11-07-29-738 เพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2557

ใส่ความเห็น

เพลงรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร  ก๊อต จักรพรรณ์
ถ่ายวีดีโอ/ตัดต่อ
จตุพร ทองลาด  ครูนุ้ย

นักร้อง
นายจักรา ฉิมพาลี   ครูสอง

แด๊นเซอร์
นางอารี   กันยารอง ครูโอ๋ ,นางเบญจรัตน์ พุทธรักษ์  ครูรัตน์,นางสาวสุพิชญา ทิพย์ประยูร ครูมด,นางสาวศรัณภรณ์ สุภาษา  ครูเล็ก,นางสาวขนิษฐา เเจ้ใจ     ครูติ๊ก,นางสาวจงจิตร หลวงแก้ว  ครูม่วย,นางสาววิภาพร ธรรมพิบาล ครูมะเหมี่ยว,นายเอนก มีโม  ครูเอนก,นายพิชญะ กุสุมาลย์คีรี  ครูจะเตาะ

ฝ่ายสนับสนุน
นางวรรณา วันอ้นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ,นางสาวจันทร์ทิพย์ ไพรพนาพันธ์,นายธีรเดช  ดอนโคตร,นายณัฐพงศ์ นาคล้วน
นายแทน เพชรศิลารักษ์,นายพีรณัฐ เชียงแก้ว,นางสาวอำภา   ทรงศรีพนา,นางสรัลยา  สุทธรัตน์,นายภูมิศักดิ์   พันแก้ว

การแสดงชุดนี้ เป็นตัวแทนของ
กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา
แสดงในงานวันครู
วันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗

IMG_0153 IMG_0154

ภาพการแข่งขันกีฬากลุ่ม เพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

ใส่ความเห็น

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9  มกราคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

IMG_9848IMG_9704 IMG_9706 เพิ่มเติม

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี,ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556

ใส่ความเห็น

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ได้จัดกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี,ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556

มีคณะครู และนักเรียน ชั้น ป.1- ม.3

ในวันที่ 26  ธันวาคม  2556

ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

IMG_9214 IMG_9225 IMG_9226 IMG_9229 เพิ่มเติม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพะวอ-ด่านแม่ละเมา ปีการศึกษา 2556

ใส่ความเห็น

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม

เครือข่ายพะวอ-ด่านแม่ละเมา ปีการศึกษา 2556  ในวันที่  12  ธันวาคม  2556

——————————————————————————–

การซ่อมเชียร์ และซ่อนกีฬาก่อนเข้าแข่งC360_2013-12-04-12-55-32-524 C360_2013-12-10-09-38-03-600 C360_2013-12-10-09-38-18-936 C360_2013-12-10-09-40-55-152 C360_2013-12-10-09-41-38-447 เพิ่มเติม

Older Entries Newer Entries

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์