หน้าแรก

About

Name : Jatuporn  Thonglard (จตุพร  ทองลาด)
Nick Name : Nui (นุ้ย)
High School : Chumphae Suksa School  (โรงเรียนชุมแพศึกษา) รุ่นที่ 23 (2548)
Bachelor’s degree : Chiang Mai University (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รุ่นที่ 46
Faculty : Science  Faculty  (คณะวิทยาศาสตร์ )   รุ่นที่ 43 

Major : Computer  Science  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  รุ่นที่ 25 
คติประจำใจ :  We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we’re curious and curiosity keeps leading us down new paths.   เราจงก้าวไปข้างหน้าแล้วเปิดประตูบานใหม่และทำสิ่งใหม่ ๆ เพราะเราอยากรู้อยากเห็นและความอยากรู้อยากเห็นช่วยนำเราไปยังเส้นทางใหม่ (จาก by Walt Disney The Robinson pixa Cartoon animation)
E-mail : Blessing4nui@Gmail.com.com 
My Web Site :  http://jatuporn.ucoz.com 
 
 
งานปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ดูแล 2 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
2. โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ภาระหน้าที่หลัก
1.ทำงานรับ-ส่งหนังสือ งานสารบรรณต่างๆ
2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียน
ภาระหน้าที่รอง
1.เป็นเวบมาสเตอร์ ออกแบบ และสร้างเวบ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆลงเวบ
    เป็นเวบมาสเตอร์  2 โรงเรียน  ได้แก่
    1)โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก   http://nongtakai-kkn5.ucoz.net/
        School Facebook Page  http://www.facebook.com/NongtakaiKkn5
    2) โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด  http://sumrarn-kkn5.ucoz.net/
        School Facebook Page  http://www.facebook.com/pages/sumrarnkkn5
2. เป็นผู้บริการแขกผู้มาเยือน
ภาระหน้าที่อื่นๆ
– ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการและคณะครู
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

BLOG ครูแมนสรวง

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แมนสรวง แซ่ซิ้ม

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์