หน้าแรก

จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด 2561

ใส่ความเห็น

            วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอธิศักดิ์  ทองลาด ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่รู้รักภาษาไทยร่วมใจต่อต้านยาเสพติด   กิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลกและเพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้รักภาษาไทยและร่วมกัน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวจตุพร  ทองลาด

20180626_09182720180626_093612

20180626_09495620180626_09500220180626_09525220180626_09585320180626_09593120180626_10014420180626_10032320180626_10210920180626_10235120180626_102510

20180626_10280520180626_10281720180626_10282720180626_10292620180626_10302920180626_10305220180626_10313920180626_10315120180626_10320320180626_10323520180626_10325820180626_10333220180626_10342320180626_10343820180626_10351620180626_10352920180626_10360320180626_10380820180626_10383220180626_103850

20180626_10433220180626_10434520180626_10440620180626_10444420180626_10461020180626_10462120180626_10463420180626_11023520180626_11124520180626_11130020180626_11161020180626_11161820180626_11271520180626_11285220180626_11455720180626_11461420180626_11465920180626_11473520180626_11480320180626_11482120180626_11560920180626_11561520180626_11563720180626_11565320180626_11570220180626_11575520180626_11581220180626_115831

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

20180626_13200320180626_13201320180626_13244620180626_13250920180626_13253020180626_13253420180626_13253920180626_13254120180626_13255520180626_13265820180626_13271220180626_13272820180626_13422120180626_13423720180626_135213

Advertisements

ตัวอย่าง แนวการทำแผนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ใส่ความเห็น

สวัสดีค่ะ  วันนี้มาแจกไฟล์แนวการทำ ทำแผนการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่ ครูนุ้ยออกแบบเองนะคะ  ดูจากแนวการทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนเลยคะ  ไฟล์ที่อัพให้จะมีทั้งหมดดังรูปนะคะ  สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทโรงเรียน  เป็นแผนปี 2559 ได้จัดกิจกรรมตามกลุ่มผู้เรียนค่ะ แต่ปีนี้ไม่ได้จัดตามกลุ่มผู้เรียน  แต่จัดตามชั้น ให้ครูประจำชั้นรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆเอง  ซึ่งแผน 2560 ของครูนุ้ยยังไม่เสร็จคะ  แต่โครงสร้างเล่ม ก็ไม่ต่างจากปี 2559  ปรับแนวการสอนนิดหนึ่งค่ะ  ลองนำไปปรับเปลี่ยนได้คะ

ดาวโหลดได้ที่ https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-3541663.html

plan5

plan1plan2plan3plan4

การนำเสนอชิ้นงาน How to make วิธีการทำแมวหรรษาตุ๊กตาพาเพลิน

ใส่ความเห็น

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูไข่นุ้ยจะมานำเสนอวิธีการนำเสนอชิ้นงาน

หรือ ผลงานนักเรียนให้เป็นรูปธรรม นะคะ

โดยการทำแบบ การแสดงขั้นตอนการทำ หรือสร้างชิ้นงาน  ให้ออกเป็นเป็นรูปเล่ม

ขั้นตอนแรกที่สำคัญเลยคือ   การถ่ายภาพ  ต้องขยันเก็บภาพ ทุกขั้นตอน 

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเสร็จภายในวันเดียว ก็ต้องถ่ายในแต่ละครั้ง ในการทำกิจกรรม

ไม่ต่ำกว่า 10 รูป ต่อครั้ง

กิจกรรมนี้นะคะ  แมวหรรษาตุ๊กตาพาเพลิน กิจกรรมเดียว ครูนุ้ยถ่ายภาพ ตั้งแต่ต้นจนจบ ไว้ทั้งหมด 179 รูป แต่เลือกใช้ ไม่เกิน 30 รูป  เพราะอะไรถึงถ่ายเก็บไว้เยอะแยะ

เพราะ ครูนุ้ยจะถ่ายทุกมุมของการทำกิจกรรมแล้วมาเลือก เอารูปที่ดีที่สุดค่ะ

ขั้นตอนการทำ และตัวอย่างเล่มสามารถดาวโหลดจากลิงค์ด้านบนได้เลยค่ะ

How to make วิธีการทำแมวหรรษาตุ๊กตาพาเพลิน

clip_image003

ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (แมวหรรษาตุ๊กตาพาเพลิน)

หมวดที่ 4 เสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (HAND)

กลุ่มกิจกรรมที่ 14 ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียง และมีวินัยทางการเงิน

เวลาที่ใช้ 20 ชั่วโมง

ระดับชั้น ป.4- ป.6

ชื่อครูผู้สอน นางสาวจตุพร ทองลาด ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและเข้าใจการประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษรีไซเคิล

2) เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของกระดาษรีไชเคิลที่มีอยู่ในบ้าน ชุมชนและโรงเรียน

3) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

4) เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5) เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน

1) วัสดุอุปกรณ์

– กระดาษเหลือใช้

– กระดาษกาวย่น

– เทปใส

– แป้งมันสำหรับทำกาว

– สีทาบ้าน

– พูกัน

– สเปรยใส

– ลูกตา

– กระดิ่งและเชือกผูกคอ

2) ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ

– การทำกาวแป้งมัน แป้ง 1 ส่วน น้ำร้อน 1 ส่วน

– ตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ ขนาดประมาณ 1.5 x 4 นิ้ว

3) ขั้นตอนการทำ

– ปั้นกระดาษให้เป็นรูปทรงกลม 3 ก้อน

– ก้อนที่ 1 เป็น หัว ก้อนที่ 2 เป็น คอ ก้อนที่ 3 เป็นตัว

– ม้วนกระดาษเป็นทรงกระบอก 2 อัน เพื่อ เป็นขา

– ประกอบกันเป็นรูปร่าง ด้วยเทปใส หรือ เทปกาวกระดาษย่นสีขาว

clip_image005 clip_image007

– นำกระดาษเหลือใช้ ตัดให้ได้ขนาดประมาณ ขนาดประมาณ 1.5 x 4 นิ้ว ทากาวแล้นำมาปะติดกับขวดพลาสติกให้ทั่ว ปะติดประมาณ 3-4 รอบ

clip_image013 clip_image015

– เมื่อติดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปตากแดดให้แห้งสนิท

– เมื่อแห้งแล้วนำมาทาสี

clip_image021clip_image023 clip_image025  clip_image033clip_image035

– ทาสีเสร็จแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

clip_image041

– เมื่อแห้งแล้ว วาดลวดลาย ฉีดสเปรยใส ให้เงาสวยงาม

clip_image043 clip_image045

– ติดตา ให้เรียบร้อย

4) ผลสำเร็จของชิ้นงาน

clip_image051

clip_image057 clip_image059

clip_image061

แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียน 2559

ใส่ความเห็น

แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียน

    คำชี้แจง

                    แบบกรอกข้อมูลนี้เป็นแบบกรอกอย่างง่าย ใช้สูตรง่ายๆ เข้าใจง่าย

  1 ให้ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในแต่ระดับรวมกันแล้ว ห้ามเกินนักเรียนทั้งหมด อันนี้ผู้กรอกตั้งเชคด้วยตนเองนะคะ

2 กรอกได้เฉพาะตารางที่เป็นสีขาวเท่านั้น

3 สามารถปริ้นทั้งหน้าเพื่อนำไปประกอบ หรือ แทรกใน SAR โรงเรียนเลยก็ได้คะ หรือจะ Copy เฉพาะ แผนภูมิไปใส่ใน โปรแกรม MS Word ก็ได้ เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้ว

4 ให้ตั้งค่าการปริ้น จากซ้ายไปขวา ตามรูปนะคะ จะได้ลำดับเอกสารที่ถูกต้องค่ะ
  5 สามารถแก้รูปแบบแผนภูมิ และสีสันของแผนภูมิได้ค่ะ           แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนี้ เป็นส่วนประกอบประมาณ 50% ของ SAR โรงเรียน เลยค่ะ

               หวังว่าแบบบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณครูทุกๆท่านนะคะ ขอให้โชคดีกับการทำ SAR ให้เสร็จทันเวลา หาก ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ถ้าแบบบันทึกผิดพลาดตรงไหนสามารถแจ้งครูนุ้ยได้ทุกช่องทางด้านล่างเลยค่ะ

  จัดทำและออกแบบ แบบบันทึกนี้

โดย               นางสาวจตุพร ทองลาด ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต 2     ติดต่อเพิ่มเติมที่

13-2-2560 15-52-24

13-2-2560 15-40-4013-2-2560 15-53-51

13-2-2560 19-59-07

คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน ใหม่

ใส่ความเห็น

เปลี่ยนจากเดิม 15 มาตรฐาน เป็น 4 มาตรฐาน  เนื้อหามาตรฐานด้านผู้เรียนยังเหมือนเดิมนะค่ะ

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓โดยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

๖. คำอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้

ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงการ

ดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๗. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ

๗.๑ ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

๗.๒ ระดับ ๓ ดี

๗.๓ ระดับ ๒ พอใช้

๗.๔ ระดับ ๑ ปรับปรุง

13-2-2560 17-20-3513-2-2560 17-21-05

แนวทางการเขียน SAR 2559 แบบใหม่ล่าสุด

ใส่ความเห็น

 

13-2-2560 16-55-2713-2-2560 16-55-40

13-2-2560 16-55-5913-2-2560 16-56-18

13-2-2560 16-57-0513-2-2560 17-01-19

ทำโลโก้โรงเรียน ด้วยโลโก้ สพฐ

ใส่ความเห็น

logo_รร-ใหญ่logo_สพป-ตาก-700

เป็นไฟล์ที่สามารถนำไปแก้ไขได้ค่ะ  นามสกุลไฟล .psd นำไปแก้ในโปรแกรม PHotoShop

ดาวโหลดไฟล์ได้ที่ http://www.4shared.com/photo/IfJem-2gce/logo_-.html

011

Older Entries

BLOG ครูแมนสรวง

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แมนสรวง แซ่ซิ้ม

เรียนคอมกับครูทวีป

Learning Computer with "Teacher Taweep"

krunum Blog

ครูตัวเล็ก ต้นน้ำน่าน คือบ้านเรา

เรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

comkrusek

เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปพร้อม ICT

panjaipanjai บทเรียนบนเครือข่าย

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google Sketch up 8

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้..ครับ

เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสื่อกลางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของคุณครูและนักเรียน

LookKwan

Mom & Beauty blogger

sornordon

นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน

ครูสุภาพร จิตตรง

>>>สื่อเสริมการเรียนการสอน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการ

Kruroon's Blog "ครูอรุณ ย้อนรอยอดีต"

แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับหนู ๆ

Teerapuch Room

Back to basic before go to advance

Maths-Test's Blog By ครูครรชิต

ก้าวทุกความคิด คณิตศาสตร์